Skip to main content
EnglishCymraeg

Meithrinfeydd Dydd a chyfleusterau Crèche


Mae meithrinfeydd dydd a crèches yn lleoliadau gofal plant sy’n gofalu am blant newydd-anedig tan maent yn mynd i’r ysgol. Byddai ôl-ofal a gofal cofleidiol yn gofalu am blant o bedair i 12. Mae meithrinfeydd dydd a crèches yn cynnig amgylchedd addysgol a diogel i blant ar sail ran-amser ac achlysurol.

Gwyliwch fideo Aled ar Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI? i ddarganfod sut beth yw gyrfa mewn meithrinfeydd dydd a crèches.

Rolau mewn Meithrinfeydd Dydd a chyfleusterau Crèche

Uwch Ymarferydd


Fel Uwch Ymarferydd byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant.

Am y swydd

Rheolwr


Fel Rheolwr byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd eich lleoliad yn gyffredinol.

Am y swydd

Ymarferydd


Fel Ymarferydd byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant.

Am y swydd

Ymarferydd Cynorthwyol


Fel Ymarferydd Cynorthwyol, byddwch yn gweithio o dan oruchwyliaeth i ddarparu gofal i blant.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio