Skip to main content
EnglishCymraeg

Meithrinfeydd Dydd a chyfleusterau Crèche


Mae meithrinfeydd dydd a crèches yn lleoliadau gofal plant sy’n gofalu am blant newydd-anedig tan maent yn mynd i’r ysgol. Byddai ôl-ofal a gofal cofleidiol yn gofalu am blant o bedair i 12. Mae meithrinfeydd dydd a crèches yn cynnig amgylchedd addysgol a diogel i blant ar sail ran-amser ac achlysurol.

Mewn meithrinfeydd dydd a chyfleusterau crèche gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Rheolwr
  • Dirprwy reolwr
  • Ymarferydd
  • Ymarferydd Cynorthwyol

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn meithrinfeydd dydd a crèches.

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch