Skip to main content
EnglishCymraeg

Meithrinfeydd Dydd a chyfleusterau Crèche


Mae meithrinfeydd dydd a crèches yn lleoliadau gofal plant sy’n gofalu am blant newydd-anedig tan maent yn mynd i’r ysgol. Byddai ôl-ofal a gofal cofleidiol yn gofalu am blant o bedair i 12. Mae meithrinfeydd dydd a crèches yn cynnig amgylchedd addysgol a diogel i blant ar sail ran-amser ac achlysurol.

Mewn meithrinfeydd dydd a chyfleusterau crèche gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Rheolwr
  • Dirprwy reolwr
  • Ymarferydd
  • Ymarferydd Cynorthwyol

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn meithrinfeydd dydd a crèches.