Skip to main content
EnglishCymraeg

Gwasanaethau Gofal Cartref


Mae Gwasanaethau Gofal Cartref yn cynnig amrywiaeth eang o ofal a chymorth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r gefnogaeth hyn wedi ei adeiladu o gwmpas anghenion pobl a threfn i’w helpu aros yn eu cartrefi mewn ffordd ddiogel. Rhai o’r agweddau gall y gwasanaeth helpu a yw helpu pobl gadw mewn cysylltiad â’u cymunedau, cymorth o fewn y cartref a chefnogaeth bersonol. Mae holl reolwyr a gweithwyr sydd yn darparu gwasanaeth gofal cartref wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Nod gwasanaethau gofal cartref yw:

  • Cefnogi a gofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain
  • Hyrwyddo lles a hawliau pobl y maent yn gofalu amdanynt
  • Cynnig cymorth arbenigol i unigolion

Mewn gwasanaethau gofal cartref gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Rheolwr Gofal Cartref
  • Dirprwy Reolwr Gofal Cartref
  • Goruchwylydd Gofal Cartref
  • Gweithiwr Gofal Cartref

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn gwasanaethau gofal cartref.

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch