Skip to main content
EnglishCymraeg

Gwasanaethau Gofal Cartref


Mae Gwasanaethau Gofal Cartref yn cynnig amrywiaeth eang o ofal a chymorth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r gefnogaeth hyn wedi ei adeiladu o gwmpas anghenion pobl a threfn i’w helpu aros yn eu cartrefi mewn ffordd ddiogel. Rhai o’r agweddau gall y gwasanaeth helpu a yw helpu pobl gadw mewn cysylltiad â’u cymunedau, cymorth o fewn y cartref a chefnogaeth bersonol. Mae holl reolwyr a gweithwyr sydd yn darparu gwasanaeth gofal cartref wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Nod gwasanaethau gofal cartref yw:

  • cefnogi a gofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain
  • hyrwyddo lles a hawliau pobl y maent yn gofalu amdanynt
  • cynnig cymorth arbenigol i unigolion.

Gwyliwch fideo Jackie ar Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI? i ddarganfod sut beth yw gyrfa mewn gofal cartref.

Rolau mewn Gwasanaethau Gofal Cartref

Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref


Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i oedolion, plant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.

Am y swydd

Uwch Weithiwr Gofal Cartref


Fel Goruchwyliwr/ Uwch Weithiwr Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i oedolion, plant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.  

Am y swydd

Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref


Fel Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref, byddwch yn cydlynu gwaith tîm o Weithwyr Gofal Cartref ac Uwch Weithwyr Gofal Cartref.

Am y swydd

Dirprwy Reolwr Gofal Cartref


Fel Dirprwy Reolwr Gofal Cartref, byddwch yn helpu Rheolwr y gwasanaeth i wneud yn siŵr ei fod yn rhedeg yn effeithiol.  

Am y swydd

Rheolwr Gofal Cartref


Fel Rheolwr Gofal Cartref, byddwch yn pennu’r cyfeiriad gweithredol ac yn trefnu’r gwaith o redeg y gwasanaeth yn effeithiol.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio