Skip to main content
EnglishCymraeg

Gwasanaethau Cymdeithasol


Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu ystod eang o gymorth sy'n ceisio gwella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr. Mewn rhai achosion, gall hyn gynnwys gwaith arbenigol neu amlasiantaethol, fel gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, Timau Dyletswydd Brys, timau diogelu a gwasanaethau iechyd meddwl.

Gallai gyrfa o fewn gwasanaethau cymdeithasol eich gweld yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gefnogi unigolion, teuluoedd a grwpiau. Efallai y byddwch yn gweithio mewn cartrefi, ysgolion, ysbytai neu mewn sefydliadau sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol eraill.

Nôd y Gwasanaethau Cymdeithasol yw darparu:

  • Gofal a chymorth i unigolion a theuluoedd
  • Llais i unigolion, teuluoedd a'u gofalwyr
  • Amgylchedd diogel ac iach i deuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr

O fewn Gwasanaethau Cymdeithasol fe welwch rolau fel:

  • Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol
  • Gweithiwr Cymdeithasol
  • Rheolwr Tîm
  • Pennaeth Gwasanaeth
  • Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol

Rolau mewn Gwasanaethau Cymdeithasol

Alaw Paul, 22


Penderfynodd Alaw ei bod eisiau gweithio gyda phobl ifanc wedi cyfnod yn gwirfoddoli gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc a haf yn gweithio yn Camp America. Mae hi hefyd wedi treulio cyfnod yn gweithio fel gweithiwr cefnogi teulu i Barnado’s cyn symud i weithio fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid yng Ngwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn gweithio gyda phobl ifanc.

Am y swydd

Gweithiwr Cymdeithasol


As a Social Worker you’ll help individuals, families, groups and communities with their well-being.

Am y swydd

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch