Skip to main content
EnglishCymraeg

Grŵp chwarae


Mae grŵp chwarae yn darparu profiadau chwarae, dysgu a datblygu o ansawdd i blant rhwng dwy a phedair oed. Cyfeirir ato fel ‘Gofal Sesiynol’. Fel arfer darperir pob sesiwn grŵp chwarae am hyd at bedair awr y dydd a chefnogir plant sy'n mynychu i ddysgu trwy chwarae a chymryd rhan weithredol.

Gall grŵp chwarae gael eu rhedeg yn breifat neu gan bwyllgor o rieni neu ofalwyr lleol. Cynhelir y sesiynau yn aml mewn canolfannau cymunedol, ysgolion neu feithrinfeydd. Gallant fod yn weithredol yn ystod y tymor yn unig, neu yn ystod gwyliau'r ysgol a gallant ddarparu gwasanaethau sy'n amlapio neu'n codi o ysgolion cynradd lleol.

Nôd grŵp chwarae yw darparu:

  • Amgylchedd diogel lle gall plant ddysgu trwy chwarae
  • Amgylchedd diddorol lle gall plant ddatblygu trwy weithgareddau cynhwysol
  • Lle diogel i blant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol trwy ryngweithio â phlant eraill

O fewn grŵpiau chwarae, efallai y gwelwch rolau fel:

  • Ymarferydd cynorthwyol gofal dydd sesiynol
  • Ymarferydd gofal dydd sesiynol
  • Arweinydd / Rheolwr gofal dydd sesiynol

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch