Skip to main content
EnglishCymraeg

Grŵp Chwarae


Mae grŵp chwarae yn darparu profiadau chwarae, dysgu a datblygu o ansawdd i blant rhwng dwy a phedair oed. Cyfeirir ato fel ‘Gofal Sesiynol’. Fel arfer darperir pob sesiwn grŵp chwarae am hyd at bedair awr y dydd a chefnogir plant sy'n mynychu i ddysgu trwy chwarae a chymryd rhan weithredol.

Gall grŵp chwarae gael eu rhedeg yn breifat neu gan bwyllgor o rieni neu ofalwyr lleol. Cynhelir y sesiynau yn aml mewn canolfannau cymunedol, ysgolion neu feithrinfeydd. Gallant fod yn weithredol yn ystod y tymor yn unig, neu yn ystod gwyliau'r ysgol a gallant ddarparu gwasanaethau sy'n amlapio neu'n codi o ysgolion cynradd lleol.

Nôd grŵp chwarae yw darparu:

  • amgylchedd diogel lle gall plant ddysgu trwy chwarae
  • amgylchedd diddorol lle gall plant ddatblygu trwy weithgareddau cynhwysol
  • lle diogel i blant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol trwy ryngweithio â phlant eraill.

Rolau mewn Grŵp Chwarae

Rheolwr Gofal Dydd Sesiynol


Fel Rheolwr Gofal Dydd Sesiynol byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd eich lleoliad yn gyffredinol.

Am y swydd

Ymarferydd Cynorthwyol Gofal Dydd Sesiynol


Fel Ymarferydd Cynorthwyol Gofal Dydd Sesiynol, byddwch yn gweithio o dan oruchwyliaeth i ddarparu gofal i blant.

Am y swydd

Ymarferydd Gofal Dydd Sesiynol


Fel Ymarferydd Gofal Dydd Sesiynol byddwch yn helpu i greu amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol i blant, er mwyn cefnogi eu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio