Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Plant yn y Cartref


Gofal plant yn y cartref yw pan fydd plentyn yn derbyn gofal mewn cartref. Gall hyn fod yn ei gartref ei hun, gyda nani, neu yng nghartref y gwarchodwr plant.

Mewn gofal plant yn y cartref gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  •  Gwarchodwr Plant
  •  Nani

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn gofal plant yn y cartref.

Roles within Gofal Plant yn y Cartref

Gwarchodwr Plant


As a Childminder you’ll be a registered childcare professional who provides home-from-home childcare and early education for children up to the age of 12 years.

About this role

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch