Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Plant yn y Cartref


Gofal plant yn y cartref yw pan fydd plentyn yn derbyn gofal mewn cartref. Gall hyn fod yn ei gartref ei hun, gyda nani, neu yng nghartref y gwarchodwr plant.

Mewn gofal plant yn y cartref gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  •  Gwarchodwr Plant
  •  Nani

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn gofal plant yn y cartref.