Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Plant yn y Cartref


Gofal Plant yn y Cartref yw pan fydd plentyn yn derbyn gofal mewn cartref. Gall hyn fod yn ei gartref ei hun, gyda Nani, neu yng nghartref y Gwarchodwr Plant.

Rolau mewn Gofal Plant yn y Cartref

Gwarchodwr Plant


Fel Gwarchodwr Plant cofrestredig, byddwch yn darparu gofal ar gyfer plant dan 12 oed am fwy na dwy awr y dydd yn eich cartref eich hun.

Am y swydd

Nani


Fel Nani, byddwch yn gofalu am un neu fwo o blant mewn cartref teuluol fel gwasanaeth.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio