Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Maeth


Mae gofal maeth yn ffordd o gynnig amgylchedd teulu diogel i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u rhieni eu hunain. Mae gofal maeth yn aml yn cael ei ddefnyddio i gynnig gofal dros dro tra bod rhieni’n cael cymorth i ddatrys problemau neu i helpu plant neu bobl ifanc drwy gyfnod anodd yn eu bywydau.

Yn aml bydd plant yn dychwelyd gartref ar ôl i’r materion gael eu datrys a phan fydd y rhieni’n gallu gofalu amdanynt yn ddiogel. Gall eraill aros mewn gofal maeth hirdymor, gall rhai gael eu mabwysiadu, a bydd eraill yn symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

Rolau mewn Gofal Maeth

Gofalwr Maeth


Fel Gofalwr Maeth byddwch yn rhoi cartref i blant a phobl ifanc sydd ddim yn gallu byw gartref gyda’u teulu, a chroesawi blant i mewn i’ch bywyd cartref.

Am y swydd

Rheolwr Gwasanaethau Maethu


Fel Rheolwr Gwasanaethau Maethu byddwch yn gyfrifol am arwain gwasanaeth o safon uchel sy’n rhoi sefydlogrwydd a diogelwch i blant a phobl ifanc sy’n byw i ffwrdd o’u cartref teuluol.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio