Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Maeth


Mae gofal maeth yn ffordd o gynnig amgylchedd teulu diogel i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u rhieni eu hunain. Mae gofal maeth yn aml yn cael ei ddefnyddio i gynnig gofal dros dro tra bod rhieni’n cael cymorth i ddatrys problemau neu i helpu plant neu bobl ifanc drwy gyfnod anodd yn eu bywydau.

Yn aml bydd plant yn dychwelyd gartref ar ôl i’r materion gael eu datrys a phan fydd y rhieni’n gallu gofalu amdanynt yn ddiogel. Gall eraill aros mewn gofal maeth hirdymor, gall rhai gael eu mabwysiadu, a bydd eraill yn symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

Mewn gofal maeth gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Rheolwr Maethu
  • Gofalwr Maeth

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn gofal maeth.

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch