Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Cartref – Plant


Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu ystod eang o ofal a chymorth i blant a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r gofal hwn wedi'i seilio ar anghenion, arferion a dyheadau'r plentyn neu'r person ifanc a'u teulu.

Mae gwasanaethau gofal cartref yn helpu i ddarparu gofal a chymorth i alluogi plant a phobl ifanc i fyw'r bywyd sy'n bwysig iddyn nhw, waeth beth yw'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu. Mae gofal cartref hefyd yn helpu i annog lles y plentyn neu'r person ifanc, yn ogystal â'u teulu yn y cartref.

Rhaid i bob rheolwr gwasanaethau gofal cartref gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r cofrestriad ar agor ar hyn o bryd i weithwyr hefyd a bydd hyn yn orfodol ym mis Ebrill 2020.

Nôd gwasanaethau gofal cartref yw:

  • darparu gofal a chymorth ar gyfer anghenion cymdeithasol, emosiynol a chorfforol plant a phobl ifanc ac annog cyfranogiad mewn gweithgareddau o'u dewis
  • datblygu perthynas waith dda gyda phlant a phobl ifanc a'u teuluoedd i gefnogi eu lles

O fewn gwasanaethau gofal cartref fe welwch rolau fel:

  • Rheolwr gofal cartref
  • Dirprwy reolwr gofal cartref
  • Cydgysylltydd gwasanaeth gofal cartref
  • Uwch weithiwr / goruchwyliwr gofal cartref
  • Gweithiwr cymorth cartref

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch