Skip to main content
EnglishCymraeg

Cartrefi Preswyl i blant


Mae ‘cartref plant preswyl’ neu ‘gartref plant’ yn gartref i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd eu hunain. Mae cartrefi plant yn gofalu am blant o gefndiroedd gwahanol iawn ac sydd wedi cael profiadau gwahanol iawn. Mae pawb yn cael eu trin fel unigolion a’u hannog i gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth bersonol a chymuned.

Nod cartrefi plant yw cynnig:

  • lle diogel i blant ddatblygu a thyfu
  • bwyd, lloches a lle i chwarae a hamddena mewn amgylchedd gofalgar
  • diogelwch a sefydlogrwydd, gan helpu plant i ffynnu.

Dysgwch fwy am waith Gofal Cymdeithasol Cymru i wella bywydau plant sy'n derbyn gofal neu sydd wedi profi gofal yn eu hadnoddau a chanllawiau.

Rolau mewn Cartrefi Preswyl i blant

Uwch Weithiwr Gofal Preswyl i Blant


Fel Uwch Weithiwr Gofal Preswyl i Blant, byddwch yn cefnogi’r plant a’r bobl ifanc, ac yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Am y swydd

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant


Fel Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant, byddwch yn cefnogi plant a phobl ifanc, a darparu gofal sy’n canolbwyntio ar y person.

Am y swydd

Dirprwy Reolwr Gofal Preswyl i Blant


Fel Dirprwy Reolwr Gofal Preswyl i Blant, bydd gennych wybodaeth drylwyr o’r cynllun gofal ar gyfer y plant a phobl ifanc sy’n byw yn y cartref.

Am y swydd

Rheolwr Gofal Preswyl i Blant


Fel Rheolwr Gofal Preswyl i Blant, byddwch yn pennu cyfeiriad gweithredol y cartref a threfnu ei fod yn gweithredu’n effeithiol.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio