Skip to main content
EnglishCymraeg

Cartrefi Preswyl i blant


Mae ‘cartref plant preswyl’ neu ‘gartref plant’ yn gartref i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd eu hunain. Mae cartrefi plant yn gofalu am blant o gefndiroedd gwahanol iawn ac sydd wedi cael profiadau gwahanol iawn. Mae pawb yn cael eu trin fel unigolion a’u hannog i gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth bersonol a chymuned.

Nod cartrefi plant yw cynnig:

  • Lle diogel i blant ddatblygu a thyfu
  • Bwyd, lloches a lle i chwarae a hamddena mewn amgylchedd gofalgar
  • Diogelwch a sefydlogrwydd, gan helpu plant i ffynnu

Mewn cartrefi plant gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Rheolwr cartref plant preswyl
  • Dirprwy Reolwr gofal plant preswyl
  • Uwch weithiwr gofal plant preswyl
  • Gweithiwr Gofal Plant Preswyl.

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn cartrefi preswyl i blant.

Roles within Cartrefi Preswyl i blant

Gweithiwr Gofal Plant Preswyl


As a residential child care worker, you will care for the children that live in the children’s home.

About this role

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch