Skip to main content
EnglishCymraeg

Dechrau’n Deg


Rhaglen a ariennir sy’n cefnogi teuluoedd â phlant dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Nod y rhaglen hon yw rhoi ‘dechrau teg’ mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru. Ai dyma’r peth i chi?

Nod y rhaglen Dechrau’n Deg yw:

  • Cynnig gofal plant rhan amser o ansawdd uchel i blant 2-3 oed
  • Gwella gwasanaeth ymweliadau iechyd
  • Cynnig mynediad i gymorth magu plant
  • Cynnig cymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu plentyn

I ddysgu mwy am raglenni Dechrau’n Deg penodol yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Mewn rhaglen Dechrau’n Deg gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Arweinydd Dechrau’n Deg
  • Ymarferydd Dechrau’n Deg.

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn rhaglen Dechrau’n Deg.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio