Skip to main content
EnglishCymraeg

Dechrau’n Deg


Rhaglen a ariennir sy’n cefnogi teuluoedd â phlant dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Nod y rhaglen hon yw rhoi ‘dechrau teg’ mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru. Ai dyma’r peth i chi?

Nod y rhaglen Dechrau’n Deg yw:

  • Cynnig gofal plant rhan amser o ansawdd uchel i blant 2-3 oed
  • Gwella gwasanaeth ymweliadau iechyd
  • Cynnig mynediad i gymorth magu plant
  • Cynnig cymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu plentyn

I ddysgu mwy am raglenni Dechrau’n Deg penodol yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Mewn rhaglen Dechrau’n Deg gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Arweinydd Dechrau’n Deg
  • Ymarferydd Dechrau’n Deg.

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn rhaglen Dechrau’n Deg.

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch