Skip to main content
EnglishCymraeg

Cartrefi Gofal


Lleoliad diogel i bobl fyw a derbyn y gofal sydd angen arnynt yw cartrefi gofal. Mae staff hyfforddedig yn gofalu am bobl dydd a nos i sicrhau eu hanghenion personol ac i’w cefnogi i fyw'r bywyd maent eisiau ei fyw. Mae pob cartref gofal wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Nod pob cartref gofal yw cynnig:

  • amgylchedd cartrefol a chroesawgar i deuluoedd a ffrindiau
  • amrywiaeth o weithgareddau a chymorth i bobl fwynhau
  • cefnogaeth i bobl gyda gwahanol anghenion i fyw’r bywyd sy’n bwysig iddyn nhw.

Gwyliwch fideo Sian ar Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI? i ddarganfod sut beth yw gyrfa mewn cartref gofal.

 

Rolau mewn Cartrefi Gofal

Nyrs Cartref Gofal i Oedolion


Fel Nyrs Cartref Gofal i Oedolion, byddwch yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn  i breswylwyr sydd ag anghenion iechyd cymhleth yn aml.

Am y swydd

Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion


Fel Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu hefyd i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

Am y swydd

Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal i Oedolion


Fel Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n gyfrifol am greu rhaglen o weithgareddau ar gyfer y preswylwyr yn y cartref gofal. 

Am y swydd

Uwch Weithiwr Cartref Gofal i Oedolion


Fel Uwch Weithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

Am y swydd

Dirprwy Reolwr Cartref Gofal


Fel Dirprwy Reolwr Cartref Gofal, byddwch yn cefnogi rheolwr y cartref gofal i sicrhau bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

Am y swydd

Rheolwr Cartref Gofal


Fel Rheolwr Cartref Gofal, byddwch yn pennu cyfeiriad gweithredol a threfnu bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio