Skip to main content
EnglishCymraeg

Cartrefi Gofal


Lleoliad diogel i bobl fyw a derbyn y gofal sydd angen arnynt yw cartrefi gofal. Mae staff hyfforddedig yn gofalu am bobl dydd a nos i sicrhau eu hanghenion personol ac i’w cefnogi i fyw'r bywyd maent eisiau ei fyw. Mae pob cartref gofal wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Nod pob cartref gofal yw cynnig:

  • amgylchedd cartrefol a chroesawgar i deuluoedd a ffrindiau
  • amrywiaeth o weithgareddau a chymorth i bobl fwynhau
  • cefnogaeth i bobl gyda gwahanol anghenion i fyw’r bywyd sy’n bwysig iddyn nhw.

Mewn cartrefi gofal gallwch ddod o hyd i rolau fel:

  • Rheolwr Cartref Gofal
  • Dirprwy Reolwr Cartref Gofal
  • Goruchwyliwr Cartref Gofal
  • Uwch Weithiwr Cartref Gofal
  • Gweithiwr Cartref Gofal
  • Cydlynydd Gweithgareddau Cartref Gofal

Cadwch lygaid ar y wefan yn gyson, byddwn yn cynnwys yr holl rolau sydd ar gael mewn cartrefi gofal.

Roles within Cartrefi Gofal

Rheolwr Gwasanaeth


As a Care Home Manager, your role would be to make sure the home is run for the benefit and well-being of the people living there.

About this role

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch