Skip to main content
EnglishCymraeg

Gwarchodwr Plant


Fel gwarchodwr plant cofrestredig, byddwch yn darparu gofal ar gyfer plant dan 12 oed am fwy na dwy awr y dydd yn eich cartref eich hun. Byddwch yn hunangyflogedig ac yn gyfrifol am redeg eich busnes eich hun, a byddwch hefyd yn bodloni gofynion cyfreithiol. Mae angen i chi fod yn gryf eich cymhelliant a bydd disgwyl i chi baratoi gwaith papur.

Byddwch yn darparu amgylchedd diogel, llawn hwyl ac ysgogol ac yn cefnogi gweithgareddau chwarae, dysgu a datblygu plant drwy weithgareddau a phrofiadau. Mae gwarchodwyr plant yn bobl sy’n awyddus i roi’r cychwyn bywyd gorau i blant ac yn aml yn ymuno â’r proffesiwn er mwyn cael gyrfa sy’n cyd-fynd â’u hymrwymiadau teuluol.

I lwyddo yn y rôl hon, byddwch angen:

  • Mwynhau gweithio gyda phlant
  • Natur ofalgar ac amyneddgar
  • Dull hyblyg a’r gallu i addasu
  • Sgiliau cyfathrebu da, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
  • Dychymyg a chreadigrwydd

Mae rhagor o wybodaeth am gymwysterau ar gyfer y rôl hon ar gael yma: https://gofalcymdeithasol.cymru/fframwaith-cymwysterau/rol-swyddi/gofal-plant-yn-y-cartref/gwarchodwr-plant

Am ragor o wybodaeth am fod yn Warchodwr Plant yng Nghymru, cysylltwch â PACEY Cymru neu ewch i’w gwefan:

E-bost: paceycymru@pacey.org.uk

Ffôn: 02920351407

Gwefan: www.pacey.org.uk

Name : Gwarchodwr Plant
Overview : Ar ôl cael plant, roedd Amanda eisiau symud 'mlaen o’i gyrfa mewn bancio. Dewisodd fod yn warchodwr plant oherwydd yr hyblygrwydd. Ochr yn ochr â’i gyrfa fel gwarchodwr plant, gan weithio o gartref, astudiodd Amanda am radd yn y Blynyddoedd Cynnar a chymhwyster rheoli Lefel 5.