Skip to main content
EnglishCymraeg

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

Helen Greenwood
Arweinydd Meithrinfa

Mae Helen yn Arweinydd Meithrinfa yn Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl ac mae hi’n frwdfrydig dros addysgu’r genhedlaeth nesaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi’n gyfrifol am gynllunio gweithgareddau dyddiol i helpu’r plant i ddysgu, cadw’r plant yn ddiogel a sicrhau bod y feithrinfa yn amgylchedd diogel ac addas i bawb.

Dysgu mwy

Oes gennych chi
stori wych i’w rhannu?


Rydym yn chwilio am straeon pobl sy’n gweithio mewn Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar. Rydyn ni’n gwybod nad yw hi’n hawdd bob amser – dyma pam ein bod eisiau rhannu straeon gonest gan bobl go iawn. Os ydych chi’n credu bod eich stori’n un ysbrydoledig, cysylltwch â ni.

Cyswllt
1 2

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio