Skip to main content
EnglishCymraeg

Cofrestru fel cyflogwr

Os hoffech i’ch cwmni ymddangos yn rhad ac am ddim ar wefan Gofalwn Cymru, cwblhewch y ffurflen isod.

Dim ond gwybodaeth megis enw cwmni, lleoliad, math o waith a disgrifiad bydd yn ymddangos ar y wefan. Byddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt er mwyn i’r tîm Gofalwn Cymru gysylltu â chi’n uniongyrchol, ni fyddwn yn ei rhannu ymhellach.

Syth y byddwch wedi cofrestru byddwn yn gyrru manylion i chi gael mynediad at y Pecyn Rhanddeiliaid sef ardal o’r wefan ble gallwch lawr lwytho deunyddiau’r ymgyrch y byddwch yn eu cael yn ddefnyddiol.

Ar ôl cyflwyno'r ffurflen hon, byddwn yn anfon un e-bost cadarnhau atoch.
Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys manylion i chi gael mynediad i'r pecyn cymorth rhanddeiliaid.

=