Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Mair Aubrey

Mair Aubrey

Mair Aubrey

Rheolwr Gwasanaeth

Yn fwy na dim, mae Mair eisiau sicrhau bod y bobl y mae hi’n gweithio gyda nhw yn gallu byw eu bywydau gystal â phosib. Dechreuodd Mair ar ei thaith ofalu fel gweithiwr cymorth ac mae wedi cwblhau dau gymhwyster wrth weithio. Mae hi nawr yn rheoli staff mewn cartref gofal i oedolion anabl, gan sicrhau bod ei thenantiaid yn cael y gofal a’r cymorth cywir.


Cwestiwn 1: Pa fath o berson y mae'n ei gymryd i weithio ym maes gofal cymdeithasol?

Rhaid i chi fod yn berson ofalgar, ni all neb eich dysgu i ofalu.

Cwestiwn 2: Dywedwch wrthym y darn pwysicaf o weithio mewn gofal?

Sicrhau bod y bobl yn cael y gofal gorau a'r bywyd gorau posibl.

Cwestiwn 3: Beth yw'r camsyniad mwyaf o ran gweithio mewn gofal?

Mae llawer mwy na dim ond rhoi gofal personol, rydym yn mynd ar wyliau gyda nhw ac yn eu cefnogi ym mhob ffordd.

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch