Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Peter Hornyik

Peter Hornyik

Peter Hornyik

Gweithiwr Gofal Plant Preswyl
Caerffili

Gwneud gwahaniaeth i ddatblygiad plant yw blaenoriaeth Peter. Mae’n frwd dros ddod â llawenydd i fywydau plant difreintiedig. Hyfforddodd Peter, sydd yn wreiddiol o Hwngari, fel athro cynradd cyn symud i weithio gyda phlant mewn gofal cymdeithasol.


Cwestiwn 1: Pa mor amrywiol yw eich swydd?

Un diwrnod rwy’n reidio beiciau, diwrnod arall rwy'n nofio, y diwrnod nesaf byddwn i’n mynd i’r sinema, mae’n hynod o amrywiol!

Cwestiwn 2: Beth yw'r nodwedd pwysicaf ydych ei angen i weithio ym maes gofal plant?

Angerdd. Angerdd yw'r hyn sy'n mynd â chi yn eich blaen.

Cwestiwn 3: Beth yw rhan fwyaf heriol eich swydd?

Gallu deall beth mae'r bobl ifanc wedi bod drwyddo er mwyn deall eu sefyllfaoedd a cysylltu â nhw.

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch