Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Jennifer England

Jennifer England

Jennifer England

Gweithiwr gofal
Caerdydd

Mae Jennifer yn gweithio i HomeInstead Senior Care yng Nghaerdydd lle mae pob diwrnod yn wahanol. Mae ei rôl yn amrywio o gleient i gleient, o’u helpu i godi yn y bore i baratoi eu bwyd a rhoi meddyginiaeth.


Cwestiwn 1: Pam fod hi’n bwysig cael siaradwyr Cymraeg mewn gofal cymdeithasol?

“Mae gen i rai cleientiaid sy’n siarad Cymraeg ac maen nhw’n teimlo cymaint yn fwy cyfforddus gyda fi yn siarad eu hiaith nhw.”

Cwestiwn 2: Sut mae dy ddiwrnod arferol?

“Mae pob diwrnod yn wahanol. Dyw’r gwaith ddim yn ddiflas, mae hynny’n sicr. Dydych chi ddim yn gwybod beth sydd o’ch blaen oherwydd mae anghenion pob cleient yn wahanol.”

Cwestiwn 3: Wyt ti bob amser wedi eisiau gweithio yn y sector?

“Dim o gwbl. Newidiais i fy ngyrfa ar ôl 17 mlynedd, ond dylwn i fod wedi ystyried y diwydiant gofal lot cynharach.”

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch