Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Jake Albrighton

Jake Albrighton

Jake Albrighton

Cynorthwy-ydd Gofal
Ceredigion

Mae Jake yn Gynorthwy-ydd Gofal yng nghartref Tregerddan, Aberystwyth. Ar ôl gwirfoddoli pan oedd yn ifanc, fe gwblhaodd cwrs mynediad i nyrsio cyn derbyn swydd lawn-amser yn gweithio gyda’r preswylwyr.


Cwestiwn 1: Beth mae gweithio mewn gofal yn ei olygu i ti?

“Dydych chi byth ar ben eich hunain, a does byth cyfle i chi ddiflasu. Mae’r preswylwyr yn wych a phob un gyda phersonoliaethau gwahanol a storïau i rannu, rydych chi’n creu cysylltiad gyda nhw.”

Cwestiwn 2: Beth wyt ti’n ei weld yn anodd am y swydd?

“Pan mae preswyliwr yn dod yn sâl neu’n marw, mae hynny’n gallu bod yn anodd achos mae’n ychwanegu pwysau, ond mae’n rhaid i chi ganolbwyntio ar eich gwaith a meddwl am weddil y preswylwyr hefyd.”

Cwestiwn 3: Sut wyt ti’n gwneud gwahaniaeth yn dy gymuned?

“Rydw i wedi byw yma am weddill fy oes, ac mae rhan fwyaf o’r preswylwyr yma wedi hefyd, dwi’n hoffi’r ffaith fy mod i’n helpu pobl. Rydw i’n gallu sicrhau eu bod yn cael amser cyfforddus a mwynhad o’u hamser yma."

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch