Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Helen Greenwood

Helen Greenwood

Helen Greenwood

Arweinydd Meithrinfa
Torfaen

Mae Helen yn Arweinydd Meithrinfa yn Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl ac mae hi’n frwdfrydig dros addysgu’r genhedlaeth nesaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi’n gyfrifol am gynllunio gweithgareddau dyddiol i helpu’r plant i ddysgu, cadw’r plant yn ddiogel a sicrhau bod y feithrinfa yn amgylchedd diogel ac addas i bawb.


Cwestiwn 1: Pam fod hi’n bwysig i siaradwyr Cymraeg weithio mewn gofal plant?

“Mae rhieni wir yn gwerthfawrogi cael meithrinfa gymunedol syn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac, wrth i fwy a mwy o deuluoedd ddewis addysg Gymraeg, mae angen mwy o siaradwyr Cymraeg arnom i hyfforddi i weithio yn y sector cyn ysgol nas cynhelir”

Cwestiwn 2: Beth mae dy rôl di’n ei gynnwys?

“Rwy’n gyfrifol am gynllunio gweithgareddau dyddiol, cadw’r plant yn ddiogel a sicrhau bod y feithrinfa yn addas i bawb.”

Cwestiwn 3: Wyt ti’n mwynhau dy swydd?

“Dyma’r peth gorau dwi wedi’i wneud erioed. Mae wedi bod yn wych!”

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch