Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Gareth Smitham

Gareth Smitham

Gareth Smitham

Hyfforddwr Cyfrifiaduron
Abertawe

Mae rôl Gareth yn ymwneud â helpu pobl i fagu hyder a chyflawni unrhyw nodau sydd ganddynt yn y maes TG a chyfrifiaduron. Arferai Gareth weithio mewn Peirianneg, ond mae bellach yn Hyfforddwr Cyfrifiaduron yng Nghanolfan Adnoddau Bro Abertawe sy’n cynnig cefnogaeth i oedolion ag anableddau corfforol.


Cwestiwn 1: Sut ges di dy swydd?

“Fe ges i le yn y sector drwy lwc ar rôl colli fy swydd fel peiriannydd. Ar ôl cwpwl o fisoedd yn y rôl, roedd y bobl ro’n i’n gweithio gyda nhw wedi fy argyhoeddi’n llwyr ‘mod i yn y lle iawn, a dwi dal yma 26 mlynedd yn ddiweddarach.”

Cwestiwn 2: I ti, beth yw’r rhan fwyaf gwerth chweil?

“Y bobl dwi’n gweithio gyda nhw, yn bendant, a chael eu gweld nhw’n magu hyder.”

Cwestiwn 3: Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

“Os oes cyfle’n dod eich ffordd chi, cymerwch ef. Rhowch gynnig arni.”

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch