Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Karen Llewellyn

Karen Llewellyn

Karen Llewellyn

Darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar

Ar ôl gweithio fel gwarchodwr plant am 13 mlynedd, penderfynodd Karen ddefnyddio ei gwybodaeth a’i dealltwriaeth i symud ymlaen a dod yn ddarlithydd yng Ngholeg Gŵyr. Mae hi’n darlithio mewn Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol i helpu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol, gofalwyr a gwarchodwyr plant.


Cwestiwn 1: A yw dy rôl yn hyblyg?

“Ydy wir. Ro’n i’n gweithio’n rhan amser am saith mlynedd er mwyn gallu magu fy nheulu. Dwi wedi bod yn gweithio’n llawn amser ers Medi 2018.”

Cwestiwn 2: Pa ran o’r swydd sydd fwyaf gwerth chweil?

“Dwi’n profi gwefr enfawr pan mae’r myfyrwyr yn cyflawni eu hamcanion.”

Cwestiwn 3: Beth sy’n gwneud Darlithydd da?

“Profiad. Mae gen i brofiad uniongyrchol o weithio mewn gofal a’r blynyddoedd cynnar, felly maen nhw’n ymddiried ynof i.”

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch