Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Dan Luffman

Dan Luffman

Dan Luffman

Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd
Caerdydd

Mae Dan yn gweithio’n bennaf gyda phobl â gofynion cymorth cymhleth a/neu ymddygiad a allai fod yn heriol. Mae’n dwlu ar chwaraeon a ffitrwydd, felly mae’n cael ei baru â phobl sydd â diddordebau tebyg.


Cwestiwn 1: Wyt ti’n meddwl bod angen mwy o ddynion yn gweithio yn y sector?

“Yn sicr. Do’n i ddim yn gwybod bod prinder, ond dwi wedi bod yma ers 12 mlynedd ac roedd lot mwy o ferched ar y dechrau. Dwi’n credu bod llawer o ddynion mas ‘na a allai wneud cyfraniad mawr yn y swydd hon.”

Cwestiwn 2: Beth wyt ti’n ei hoffi fwyaf am y bobl rwyt ti’n eu cefnogi?

“Dwi wir yn mwynhau ein diwrnodau mas. Ry’ ni’n mynd i’r gampfa gan fod y ddau ohonom ni’n hoffi cadw’n heini - rwy’n helpu gyda’r pwysau a’r rhedeg, gan roi cyngor hefyd.”

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch