Skip to main content
EnglishCymraeg

Dysgwch fwy am Alaw Paul

Alaw Paul

Alaw Paul

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
Gwynedd

Penderfynodd Alaw ei bod eisiau gweithio gyda phobl ifanc wedi cyfnod yn gwirfoddoli gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc a haf yn gweithio yn Camp America. Mae hi hefyd wedi treulio cyfnod yn gweithio fel gweithiwr cefnogi teulu i Barnado’s cyn symud i weithio fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid yng Ngwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn gweithio gyda phobl ifanc.


Cwestiwn 1: Beth yw dy swydd?

“Dwi’n addysgu pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed mewn ysgolion ac allan yn y gymuned drwy weithio ar brosiectau gwahanol a chynnig cefnogaeth pan mae ei angen.”

Cwestiwn 2: Sut wyt ti’n cael cymorth yn dy swydd?

“Fel arfer rydw i’n gweithio allan yn y gymuned yn hytrach na mewn swyddfa, ond mae gen i gefnogaeth wych gan y tîm dros e-byst neu ar ochr arall y ffôn.”

Cwestiwn 3: Pam ei fod yn bwysig cael pobl ifanc yn gweithio mewn gofal?

“Mae gen i berthynas dda gyda’r bobl ifanc achos fy mod i hefyd yn ifanc. Maen nhw’n ymddiried ynof i, achos dydw i ddim llawer hyn na nhw a dwi’n gallu deall beth maen nhw’n mynd trwy.”

Dod o hyd i ddarpar gyflogwyr

Cymrwch gip ar ein cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar gall fod gyda chyfleoedd am swyddi. Mae’r rhestr hyn yn tyfu’n gynyddol, felly cadwch lygaid arno am ddiweddariadau.

Chwilio

Cofrestrwch fel cyflogwr

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n chwilio am y person cywir i weithio i chi, cofrestrwch fanylion eich sefydliad isod i ymddangos ar y wefan.

Cofrestrwch